Aktualności

Informujemy, iż odbędą się zajęcia grupowe w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu „Grupowe poradnictwo specjalistyczne” w wymiarze 40 h. Zajęcia będą odbywały się:

  • w dniach 25.06 – 30.06.2018 dla gr 5 PAI w Świetlicy środowiskowej w Mirowie.
  • w dniach 02.07 – 06.07.2018 dla gr 3 PAI w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu.
  • w dniach 30.07 – 03.08.2018 dla gr 4 PAI w Sali konferencyjnej UG w Jastrzębiu.

O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

 

Informujemy, iż odbędą się zajęcia grupowe w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Warsztaty rozwijania inteligencji emocjonalnej” w wymiarze 40 h. Zajęcia będą odbywały się:

  • w dniach 02.07 – 06.07.2018 dla gr 5 PAI w Świetlicy środowiskowej w Mirowie.
  • w dniach 12.07 – 18.07.2018 dla gr 4 PAI w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu.
  • w  dniach 19.07 – 25.07.2018 dla gr 3 PAI w Sali konferencyjnej UG w Jastrzębiu.

O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

 

Informujemy, iż odbędą się zajęcia indywidualne w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Opracowanie IPD dla Uczestników w wymiarze 2 h dla każdego Uczestnika Projektu

  • w dniu 16.06.2018 dla gr 3 PAI i 23.06.2018 dla gr 4 PAI w siedzibie w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu.
  • w dniu 21.06.2018 dla gr 5 PAI  w Świetlicy środowiskowej w Mirowie Starym

O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.

 

 

Odbędą się kolejne zajęcia indywidualne w ramach projektu: „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” z zakresu Diagnozy sytuacji zawodowej w wymiarze 3 h dla każdego Uczestnika Projektu

  • w dniu 12.06.2018 i 13.06.2018 dla gr 3 PAI oraz 14.06.2018 i 16.06.2018 dla gr. 4 PAI w siedzibie w Świetlicy środowiskowej w Jastrzębiu.
  • w dniu 18.06.2018 i 20.06.2018 dla gr 5 PAI w Świetlicy środowiskowej w Mirowie Starym

O terminach zajęć uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie.