Dokumenty obowiązujące od 3 kwietnia 2017 - zmiany nastąpiły w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie i w formularzu zgłoszeniowym.

 

lpNazwa plikuPobierz
1 Regulamin uczestnictwa w projekcie word
2 Formularz zgłoszeniowy word
3 Wzór zaświadczenia osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym word
4 Oświadczenie o zamieszkaniu word
5 Oświadczenie osoby niepełnosprawnej word
6 Oświadczenie osoby biernej zawodowo word
7 Oświadczenie Uczetnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych word
8 Zakres danych osobowych word
9 Regulamin zwrotów kosztów dojazdu word

 

Dokumenty nieakutalne

lpNazwa plikuPobierz
1 Regulamin uczestnictwa w projekcie - nieaktualny word
2 Formularz zgłoszeniowy - nieakutalny word